Op naar Baskenland

Nederlandse les

Al een tijdje geef ik Nederlandse les aan twee jonge mensen uit Baskenland. Zij werken in Nederland en willen graag de taal leren. Op mijn beurt wil ik meer weten over Baskenland. Met deze video krijg ik vast een voorproefje!

Als of dan in vergelijkingen

Vergelijkingen zonder verschil

De muziek is net zo belangrijk als de tekst.
De muziek is even belangrijk als de tekst.

→ In een vergelijking zonder verschil gebruik je als.

Vergelijkingen met verschil

De muziek is belangrijker dan de tekst.
Ik ben kleiner dan mijn zus.
Jij bent anders dan ik.

→ In een vergelijking met verschil gebruik je dan.

Klinkers en medeklinkers

Enkel of dubbel?

man ~~ mannen
maan ~~ ma-nen

krom ~~ krommer
groot ~~ gro-ter

(ik) spel ~~ (wij) spellen
(ik) speel ~~ (wij) spe-len

dun ~~ dunne
duur ~~ du-re

dik ~~ dikke

Twee dezelfde medeklinkers

  1. Je hoort in het korte woord een korte ‘a’, ‘o’, ‘u’, of ‘i’. Het woord eindigt op één medeklinker.
  2. Je schrijft in het korte woord a, o, e, u, i: man, krom, spel, dun, dik.
  3. Je schrijft twee dezelfde medeklinkers in het langere woord: mannen, krommer, spellen, dunne, dikke.

Eén klinker

  1. Je hoort in het korte woord een lange ‘a’, ‘o’ of ‘u’. Het woord eindigt op één medeklinker.
  2. Je schrijft aa, oo, ee, uu in het korte woord: maan, groot, speel, duur.
  3. Je schrijft één klinker in het langere woord: manen, groter, spelen, dure.

Consonanten en vocalen

Een ander woord voor medeklinker is consonant. Een ander woord voor klinker is vocaal.

Het Dorp

Nederland in vroeger tijden

Dat is alweer ruim twee jaar geleden. Ik gaf Nederlands als tweede taal (NT2) aan een groep volwassenen. Met weemoed kijk ik terug naar die lessen. Het was een leuk jaar.

Een aantal lessen heb ik besteed aan Nederland zoals het in vroeger tijden was. Het was hier niet altijd druk en vol. En dan gaat het niet per se over honderd jaar geleden. Vijftig jaar geleden was het ook rustiger.

Eerst was Wim Sonneveld aan de beurt met Het Dorp. De cursisten kregen er geen genoeg van om het liedje te horen. Daarna hebben we de tekst woord voor woord besproken. Verbazing was er alom dat in vroeger tijden ook water bij een pomp werd gehaald net als in Syrië nu. Maar ook dat er hier een tijd was zonder tv.

null

Een volgende les besteedde ik op verzoek aan mijn eigen geschiedenis. Had ik foto’s van mezelf? Hoe was ik opgegroeid? Hier kwam het boek over de boekhandel goed van pas. De foto’s van mijn opa als klein ventje. De familiefoto met zijn ouders en de 13 kinderen. Ook hier verbazing: kwam dat ook in Nederland voor? Maar ook foto’s van Voorburg in vroeger tijden: van de straat waar het schoolgebouw stond. Van Amstelveen waar ik als kind woonde.