Tekstblog

Met leuke artikelen over taal en tekst

Sinds kort ben ik betrokken bij Tekstblog. Schrijvers plaatsen hun artikel als concept. Vervolgens loop ik een artikel na op spel-, stijl- en interpunctiefouten. Als het netjes is, publiceer ik het.

Je vindt er leuke artikelen. Over taal in de politiek, over het vous- of tutoyeren door Matthijs, over Linda, Henk en Ingrid. Maar ook over neologismen en taalgebruik in reclame.

Rechtsonder op deze pagina vind je de vijf recentste artikelen. Tekstblog is ook actief op Twitter met @tekstblog.

Verleden tijd van het werkwoord benijden

Is dat benijdde of beneed?

Het werkwoord benijden wordt zwak vervoegd: ik benijdde – ik heb benijd.
Juist is dus: ‘Hij benijdde zijn vrienden, die elke avond uitgingen.’

De meeste werkwoorden met een lange ij zijn sterk

  • bijten – beet
  • kijken – keek
  • rijden – reed
  • stijgen – steeg
  • tijgen – toog

Waarom is benijden zwak?

Dat benijden zwak is, heeft waarschijnlijk te maken met de herkomst: het heeft het zelfstandig naamwoord nijd als basis; benijden betekende oorspronkelijk ‘niet kunnen verdragen, zich ergeren’, en tegenwoordig ‘jaloers zijn (op)’. Werkwoorden die zijn afgeleid van een zelfstandig naamwoord worden bijna altijd zwak vervoegd, net als van een bijvoeglijk naamwoord afgeleide werkwoorden.

Vergelijk: vijlen (afgeleid van vijl), bedijken (van dijk), lijmen (van lijm), bevrijden (van vrij), verblijden (van blij).

Sterke werkwoorden gaan vrijwel nooit terug op een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord.

Wat iedereen zou moeten weten over het Nederlands

Feiten en cijfers

Voor zo’n 23 miljoen mensen is Nederlands de moedertaal. Ongeveer 16 miljoen van hen wonen in Nederland, 6 miljoen in België, en 400.000 in Suriname. Daarmee is het Nederlands een van de 40 meest gesproken talen in de wereld. Als je bedenkt dat er wereldwijd meer dan 6000 talen gesproken worden, dan scoort het behoorlijk hoog. Niet alleen daarom, ook om allerlei andere redenen is het Nederlands een wereldtaal. Zo is het een van de tien belangrijkste talen op internet en in de sociale media. De taaltechnologie voor het Nederlands is hoog ontwikkeld. En de Nederlandse literatuur en cultuur scoort hoog op internationaal vlak.

Bron: Taalunieversum

Ronde tafel versus keukentafel …

En maar praten

Was het eerst alleen het rondetafelgesprek, op dit moment hoor je niets anders dan keukentafelgesprek.

Is er een verschil?

Daar lijkt het veel op. Rondetafelgesprekken lijken uit te gaan van een zekere gelijkwaardigheid van de gesprekspartners. Bij het keukentafelgesprek komt iemand thuis bij de klant of patiënt om te praten over zorg. Het lijkt er veel op dat daar geen/weinig sprake is van een gelijkwaardige positie van de mensen om de tafel.

Volgende fase

Komt hierna het rondekeukentafelgesprek?

Klassikale aanpak van pesten werkt

Kiva-project uit Finland

Pesten kan de sfeer op school behoorlijk bederven. In de eerste plaats lijdt het slachtoffer er natuurlijk onder. Maar pesten kan ook het schoolplezier van de rest van de klas ondermijnen en de docent tot wanhoop drijven. Uit Finland, het onderwijskundig Walhalla van Europa, komt goed nieuws: pesten kan dankzij een speciaal anti-pestprogramma met zo’n 30% afnemen.

Lees verder op Kennislink.nl

Als of dan in vergelijkingen

Vergelijkingen zonder verschil

De muziek is net zo belangrijk als de tekst.
De muziek is even belangrijk als de tekst.

→ In een vergelijking zonder verschil gebruik je als.

Vergelijkingen met verschil

De muziek is belangrijker dan de tekst.
Ik ben kleiner dan mijn zus.
Jij bent anders dan ik.

→ In een vergelijking met verschil gebruik je dan.