Portfolio

Overzicht

Correctie en (eind)redactie
Lessen NT2

Periodieken

Per opdrachtgever

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Rijksgebouwendienst met het blad SMAAK, Wonen, Wijken en Integratie met het rapport van de visitatiecommissie aan de 40 wijken
 • Universiteit van Amsterdam met het blad Rostra Economica
 • VROM-Inspectie / Gasunie NV – Gasunie Pilot II: eindredactie rapport, samenvatting en informatieblad Een effectievere overheid door één loket
 • Deloitte
  Handboek Corporatie Governance – in control statement
  Gemeente Governance Fraude. Managen van frauderisico’s geeft voorsprong!
  Gemeente Governance Grond(ig) beleid. Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken
  Grip op governance in de zorg
 • Betonvereniging: Algemene basiskennis beton
 • Erfgoed Actueel: Oud Nieuws (periodiek voor CKV-docenten) en Blauwe Boekje
 • Paul van Eijk: Vernieuwen mét water – Een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving
 • Fundeon: lesbrieven en lesmodules, Vakkennis Steigerbouw
 • Ministerie van OCW: O (periodiek), Test uw spelling (O, november 2006)
 • Ministerie van VWS in opdracht van Prismant: Brancherapport gehandicaptenzorg
 • Schildklierstichting Nederland: Schildkliermagazine, www.schildklier.nl en www.weekvandeschildklier.nl
 • SMD Educatieve uitgevers/Uitgeverij Onderwijspers: Algemene Bouwkunde, Basiskennis – Bouwen MBO, diverse viaDelta-uitgaven, Geschiedenis van de bouwkunst, Vakkennis Metselen, Vakkennis Timmeren
 • Stedelijk Museum Het Prinsenhof: Gillis van Oosten – Retrospectief
 • Stichting VO Haaglanden: VO Haaglanden jubileumboek
 • Tekst & Uitleg / Yolanthe van der Ree, onder andere: brochure ‘Brede School’, handboek ‘Nederlands voor zorgleerlingen’, handreiking ‘Als niet kan wat moet, moet wat kan’
 • Universiteitsfonds Delft: jaarverslagen Universiteitsfonds Delft

Meinema/Waltman in Delft

Belangrijke klanten waren EIM, NNI, SBR, CUR en TU Delft.

Veel bouwkundigen kennen ongetwijfeld al die Waltman-uitgaven. Denk aan Algemene Bouwkunde, Vakkennis Timmeren, Vakkennis Metselen, Geschiedenis van de Bouwkunst en niet te vergeten de Jellema-serie. Ik heb ze allemaal letter voor letter nagekeken.

Dit fonds ging begin jaren 90 naar SMD Educatieve uitgevers in Leiden. Nieuwe drukken van genoemde boeken heb ik gecorrigeerd voor deze uitgeverij als Witschge-van Reijen taaladvies.

Ook in het verlengde van het werk bij Meinema/Waltman corrigeerde ik lesmodules voor Stichting Vakopleiding Bouwonderwijs / Fundeon. Denk bijvoorbeeld aan een boek als Vakkennis Steigerbouw waarvan ik de eindredacteur was.

WD Meinema was ook de uitgeverij van theologische boeken en periodieken. Nu is dat Uitgeverij Meinema in Zoetermeer.

Een heel leuke opdracht was toentertijd het proefschrift Luidklokken en speelklokken van dr. L.J. Meilink-Hoedemaker.