Schildkliertje …

Het hoe en waarom …

Al jaren houd ik me bezig met de schildklier. Wellicht denk je: wat moet je in vredesnaam met zo’n klier? Ik heb er zelf mee te maken (gehad). Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is als een arts van niets weet, maar daarentegen weet ik ook hoe prettig het is als je artsen treft die wel van de hoed en de rand weten.

Schildkliertje

Begin 2012 ben ik begonnen met Schildkliertje met een dapper anjertje dat aan kwam waaien op mijn balkon als symbool! Schildkliertje heeft een blog, is op facebook en twitter.

Steun jij Schildkliertje met een kleine donatie op
IBAN NL29 INGB 0687 2369 32 van LA (Laura) van Reijen?

Kennis en informatie kunnen ertoe bijdragen dat je achter je behandeling staat. Na uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen van behandelingen, kon ik in overleg met de arts een keuze maken. Maar ook kan de kennis van een arts ertoe bijdragen dat je genoeg hormoon krijgt waarmee je je als vanouds voelt.

  • Als vrijwilliger begon ik in 2002 als telefooncontactpersoon bij de Schildklierstichting.
  • In 2004 was ik lid van de patiëntenklankbordgroep die commentaar gaf op de brochure Medicijnen bij schildklieraandoeningen en de oogziekte van Graves.
  • Vijf jaar – van 2007 tot en met 2011 – ben ik betrokken geweest bij het Schildkliermagazine [pdf]: als redactielid, als eindredacteur en als hoofd- en eindredacteur. Twee artikelen uit het magazine die veel gelezen worden op Schildkliertje, zijn Tips om goed ingesteld te raken op schildklierhormoon en Slik jij genoeg schildklierhormoon (vanzelfsprekend geüpdatet).
  • De content voor www.schildklier.nl heb ik verzameld, ge- en herschreven in 2008. In 2010 heb ik gezorgd voor een update. Tot begin 2012 hield ik de website actueel. De website kreeg in 2011 een HON-certificaat.
  • De social media – facebook en twitter – van de Schildklierstichting heb ik op poten gezet en tot begin 2012 beheerd.
  • Als ‘ervaringsdeskundige’ nam ik namens de Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten deel in de subgroep thyreotoxicose van de werkgroep Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen [pdf].
  • Voor het vakblad De Doktersassistent heb ik een artikel geschreven. En de schildklier-informatie voor een Zorgboek van de Stichting September heb ik beoordeeld en waar nodig aangepast.

Daarom

Op internet, in bladen, in de krant staat veel onvolledige, onduidelijke en zelfs verkeerde informatie. Betrouwbare informatie is dus heel belangrijk. In deze tijd wordt dat meer en meer verwacht: patiënten die kunnen meepraten over hun behandeling. Dat kan alleen maar als zij beschikken over goede ‘evidence based’ informatie. Als patiënten goede, betrouwbare informatie krijgen, dan pas kunnen zij iets kiezen. Daar staat Schildkliertje voor!

373b5-anjerbalkonvoorfacebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *