Wijken in uitvoering

Voortgangsrapportage 2012

Dit is de vijfde jaarlijkse editie van het magazine ‘Wijken in uitvoering’ over het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de aandachtswijken. Voor de 40 aandachtswijken betekent dit dat zij in 2012 halverwege de afgesproken termijn van 10 jaar zijn waarin het Rijk steun heeft toegezegd bij de aanpak van de achterstanden.

Lees de rapportage.

BZK

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heb ik deze rapportage gecorrigeerd.

Lees ook

Achter de voordeur

Aandachtswijken

Sommige gezinnen in aandachtswijken hebben meerdere problemen. Om zo’n gezin echt te helpen is het belangrijk dat hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Via het experiment Achter de voordeur zoeken gemeenten en hulpverleners naar werkbare en vernieuwende manieren om deze gezinnen samenhangende hulp te bieden.

Thema’s

De volgende thema’s komen hierbij aan de orde:

  • het komen tot 1 gezin, 1 plan;
  • een gecoördineerde uitvoering;
  • de financiering van de ‘Achter de voordeur’ aanpak.

Corrigeren en redigeren

Voor het ministerie van BZK heb ik verschillende rapporten over die aandachtswijken gecorrigeerd en geredigeerd. Het project ‘Achter de voordeur’ kwam daarin vaak voorbij. Bijzonder was dat samenstellingen met ‘Achter de voordeur’ op heel veel manieren werden geschreven. Met/zonder aanhalingstekens, met/zonder hoofdletters, met/zonder koppeltekens.

Aandachtswijken staan ook bekend als Vogelaarwijken of krachtwijken.

Lees ook: