Geschiedenis van de auto

Vul in: werkwoord in de verleden tijd

1. In een paardloze koets over de wegen snellen. Deze droom ..………. (worden) zo’n 250 jaar geleden werkelijkheid.
2. De eerste ‘stoomauto’ …………….. (rijden) in 1764 door Parijs.
3. De moderne geschiedenis van de auto …..…………. (beginnen) echter met de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1862.
4. Henri Lenoir …….………… (monteren) een motor tussen de wielen van een oude paardenkar.
5. Met dit voertuig ….………….. (tuffen) hij rustig door de bossen in de buurt van Parijs.
6. De motor .…………. (lopen) op gas.
7. Karl Benz .……………….. (maken) in 1885 de eerste auto met benzinemotor.
8. De opmars van de auto .…………….. (beginnen) nu echt.
9. Rond 1900, wederom in Frankrijk, ..………… (zien) het ‘sedan-model’ het levenslicht.
10. Deze auto ….………. (hebben) een kofferbak en de motor ..………… (zitten) voorin.
11. Renault ………………… (ontwikkelen) deze auto verder.
12. Hij …..……………. (vervangen) de ouderwetse kettingaandrijving door een as.
13. Een sleuteltje om te starten ……….……….. (bestaan) nog niet.
14. Men ………………. (moeten) de auto starten met een lange slinger.
15. In de eerste jaren van de 20e eeuw …………… (zijn) auto’s het speelgoed van de rijken.
16. Voor de gewone man …………. (worden) de auto betaalbaar door seriematige productie.
17. Henry Ford ….…………… (bedenken) in de VS het systeem van de lopende band.
18. Hierdoor .…………… (kunnen) men goedkoper en sneller produceren.
19. De T-Ford .……….. (worden) zo geproduceerd en bereikbaar voor de massa.
20. Door de goedkopere productie ……………… (ontstaan) ook de luxueuze modellen.
21. Denk aan de Rolls-Royce, de Benz en de Delauney-Belville. Fluweel, brokaat en leer …..…………… (sieren) het interieur van deze paleizen op wielen.
22. Snelheid, betrouwbaarheid en motorvermogen .…………….. (nemen) toe.
23. Daarnaast ….…………… (ontdekken) men het gezin als doelgroep voor de auto.
24. De eerste autoraces ……………. (komen).
25. Vooral die laatste ……………. (zijn) een belangrijke impuls voor de auto-industrie.

Download deze pagina [doc]

Geschiedenis van de Bouwkunst

Beschrijving volgens bol.com

Geschiedenis van de Bouwkunst geeft een volledig overzicht van het bouwen vanuit de prehistorie tot aan de jongste geschiedenis, gebundeld in onderwerpen als Geïndustrialiseerde woningbouw en Nieuwe architectuur. Daarbij worden de specifieke ontwikkelingen in de architectuur van Nederland en België centraal gesteld en verklaard tegen de achtergrond van dezelfde ontwikkelingen in de westerse wereld. Ook wordt aandacht besteed aan stadsvernieuwing. Het nieuwe hoofdstuk Restauratie en renovatie behandelt de opeenvolgende restauratie-opvattingen vanaf de 19e eeuw tot heden. Dit boek is rijk geïllustreerd: meer dan 1000 unieke tekeningen en foto’s verduidelijken de ontwikkelingen van de bouwkunst door de eeuwen heen tot op heden. Daardoor wordt de relatie gelegd tussen de ontwikkeling van materialen en de bouwtechniek.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
Van Heuvel en Verbrugge hebben uiteindelijk dit overzichtswerk over bouw(kunst) in de westerse wereld zover bewerkt en gewijzigd dat ze daarbij als auteurs vermeld zijn in deze negende editie. Het boek gaat uiteindelijk terug op H. Sutterland’s getekende plaatwerk uit de oorlogsjaren. Dit met steeds meer tekst, tekeningen en foto’s aangevuld werk is het meest gebruikte boek voor de geschiedenis van de bouwkunst geworden bij de opleidingen bouwkunde op MBO en HBO niveau in Nederland en het secundair en hoger onderwijs in België. Dat komt omdat geen ander boek Nederlandse en Vlaamse voorbeelden in een internationaal perspectief probeert te plaatsen.

In deze editie zijn nieuwe en uitgebreidere beschrijvingen opgenomen over de jaren tachtig en negentig en is er meer aandacht besteed aan stadsvernieuwing. Ook is er een hoofdstuk over restauratie en renovatie toegevoegd. Het boek is in de loop der tijd zowel qua tekst als qua illustraties steeds ambivalenter geworden. De doelbewust simpele tekeningen van Sutterland zijn door doorlopend reproduceren wat dichtgelopen en staan wat verloren tussen de ook niet allemaal even scherpe zwartwitfoto’s.

Opmerking

Volgens Rob Dettingmeijer (auteur van de recensie) is in deze editie ook een aantal onnauwkeurigheden in de tekst geslopen.

Geschiedenis van de Bouwkunst heb ik gecorrigeerd voor Waltman in 1990, daarna voor SMD Educatieve uitgevers. Onlangs zag ik bij een boekhandel deze nieuwere druk liggen. Vanzelfsprekend was ik benieuwd naar de inhoud. Diverse fouten vielen me direct op. Vermeldingen die nota bene in een eerdere druk correct waren. Dat is toch jammer.