Boekenberg

Bibliotheek Spijkenisse

In oktober is in Spijkenisse bibliotheek Boekenberg geopend. Het opvallende ontwerp van de Nederlandse architect Winy Maas is een 26 meter hoge piramide. Daarin zijn op brede terrassen boekenkasten geplaatst zodat er binnen letterlijk een boekenberg ontstaat, die bezoekers moet uitnodigen om te gaan lezen.

Duurzaam

Boekenberg Spijkenisse is een energie-efficiënt gebouw. In de toekomst moet het onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen. Het klimaat in het gebouw wordt enkel en alleen door planten geregeld. Daarnaast wordt er regenwater gebruikt voor de spoeling van de toiletten en de vloerverwarming en -koeling van de bibliotheekruimte.

Naast de bibliotheek zijn in het gebouw ook een MilieuHuis, een schaakvereniging en culturele en commerciële ruimtes ondergebracht.

Lees ook

Doe de leestest!

Wat mensen lezen …

Mensen lezen geen letters op zich maar het woord als geheel waarbij de volgorde van de letters, met uitzondering van de eerste en laatste letter, niet veel uitmaakt.

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Nog geen krant kunnen lezen

Moeite met taalbeheersing

Veel landgenoten hebben moeite met hun taalbeheersing. Nog altijd kunnen 250.000 Nederlanders geen letter lezen en schrijven.

Daarboven bevindt zich een groep van 1,5 miljoen laaggeletterden. Hun taalbeheersing is zo belabberd dat ze niet normaal kunnen functioneren in een moderne samenleving. Een laaggeletterde kan geen krant, folder of bijsluiter lezen.

Laaggeletterdheid komt voor onder ouderen en jongeren, autochtonen en allochtonen. Van de 1,5 miljoen laaggeletterden zijn een miljoen mensen van Nederlandse afkomst, een derde is van buitenlandse komaf.

De oorzaken zijn divers. „Vroeger haalden ouders hun kinderen vaak vroegtijdig van school omdat ze geld moesten verdienen”, vertelt Margreet de Vries, directeur van Stichting Lezen & Schrijven.

Tegenwoordig is het probleem veel meer verborgen. „Leerlingen blijken hun schoolcarrière te kunnen afsluiten met een diploma, terwijl hun taalbeheersing volstrekt onvoldoende is. We hebben als samenleving onze taalvaardigheid laten verslonzen.”

De Vries verwijst naar een onderzoek (zie hieronder) onder medewerkers in de kinderopvang in Amsterdam. Een kwart, geschoold op het hoogste mbo-niveau, beschikt over een taalvaardigheid op het allerlaagste niveau.

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008
R.E.L. de Kruif, J.M.A. Riksen-Walravenb, M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub, K.O.W. Helmerhorst, L.W.C. Tavecchio en R.G. Fukkink

„Leidsters waren niet in staat een foldertje over de Mexicaanse griep te lezen”, licht De Vries toe. „Schokkend. Wij sturen blijkbaar leerlingen de samenleving in met een diploma dat dat niet waard blijkt te zijn.” Het voorval is geen incident. „Uit ander onderzoek blijkt dat 30 procent van de mbo’ers op het lagere 1- en 2-niveau kampt met laaggeletterdheid.”

Dit artikel is te lezen in het Reformatorisch Dagblad in een bijdrage van Gerard ten Voorde. Een interessant artikel. Bijzonder is die aandacht voor het taalniveau van veel leidsters in de kinderopvang. De CAO stelt strenge – beperkte – opleidingseisen. Belangrijker is voor een hbo’er dat zij een luier kan verschonen dan dat zij haar Nederlandse taal goed beheerst. Liever SPW3 dan hbo-niveau met ervaring.

Blijkbaar is de ontwikkeling van taal geen doel binnen de kinderopvang.