Spellingsquiz voor schoolleiders

Test uw spelling

Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe spelling officieel! Het nieuwe Groene Boekje geldt ook voor schoolleiders, dus ook voor u. Hoe staat het met uw kennis van de nieuwe regels?
(De quiz verscheen in O, november 2006, voormalig periodiek van het ministerie van OCW.)

Doe de zelftest! En controleer de goede spelling.

Welke spelling is de juiste in de volgende meerkeuzevragen?

 • havoër – havo’er – havo-er
 • vwoër – vwo’er – Vwo-er
 • vutter – VUT’er – VUT-er
 • Mammoetwet – mammoetwet – Mammoet-wet
 • Havo-diploma – Havodiploma – havodiploma
 • fiscaalspecialist – fiscaal-specialist – fiscaal specialist
 • ikvorm – ik-vorm – ik vorm
 • 24 uurseconomie – 24-uurseconomie – 24 uurs-economie
 • vice-admiraal – viceädmiraal viceadmiraal
 • hij downloadet – hij downloadt – hij download

Zoek de fouten in de volgende zinnen:

 1. De sociaal-democratische regeringspartij verzette zich tegen privé-onderwijs.
 2. In de vwo-5-klas stond de nieuwe cd van Jan Smit op de derde plaats van de top-10.
 3. Is een diskman alweer ouderwets? Hoe heet dat nieuwe? Een mp3speler?
 4. Gelukkig stelde de gemeente voor die drie havo-3-leerlingen een HAT-eenheid beschikbaar.
 5. Het semi-geprivatiseerde reïntegratiebureau zorgde voor problemen bij de besprekingen over de bedrijfs-CAO.
 6. De ge-update versie van het computerprogramma liep telkens vast, terwijl hij toch het geijkte procédé had gevolgd.
 7. Het was een 1-aprilgrap, moederdag en vaderdag zijn heus niet afgeschaft.
 8. Die Tweede-Kamerleden kwamen gisteren barbecuen op onze school.
 9. Met de geschiedenisles hebben we het gehad over Jugendstil en Art Nouveau.
 10. Ik geniet van een groen weiland met paardebloemen, madenliefjes en fluitekruid.

O – blad voor het onderwijs

Ministerie van OCW

Het blad O van het ministerie van OCW is niet meer …
Jammer is dat; met veel plezier heb ik als corrector meegewerkt aan het resultaat.

Het lag niet aan de kwaliteit van het blad: leuk en afwisselend. Het blad viel ook in de bedrijfsbladenprijzen.

Op de site Bedrijfsjournalistiek.nl kun je de nominaties zien van een jaar. VROM.nl en Tellus van VROM vielen ook geregeld in de prijzen.