Achter de voordeur

Aandachtswijken

Sommige gezinnen in aandachtswijken hebben meerdere problemen. Om zo’n gezin echt te helpen is het belangrijk dat hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Via het experiment Achter de voordeur zoeken gemeenten en hulpverleners naar werkbare en vernieuwende manieren om deze gezinnen samenhangende hulp te bieden.

Thema’s

De volgende thema’s komen hierbij aan de orde:

  • het komen tot 1 gezin, 1 plan;
  • een gecoördineerde uitvoering;
  • de financiering van de ‘Achter de voordeur’ aanpak.

Corrigeren en redigeren

Voor het ministerie van BZK heb ik verschillende rapporten over die aandachtswijken gecorrigeerd en geredigeerd. Het project ‘Achter de voordeur’ kwam daarin vaak voorbij. Bijzonder was dat samenstellingen met ‘Achter de voordeur’ op heel veel manieren werden geschreven. Met/zonder aanhalingstekens, met/zonder hoofdletters, met/zonder koppeltekens.

Aandachtswijken staan ook bekend als Vogelaarwijken of krachtwijken.

Lees ook:

De rem op de projectencarrousel

Over het belonen van zalmgedrag in een transitietijdperk

In 2010 en 2011 heeft het ministerie van BZK/WBI in het kader van de wijkenaanpak de publicatie Het rendement van zalmgedrag uitgebracht en de ‘4+1-bril’ geïntroduceerd. Dit model bleek in de praktijk zeer goed hanteerbaar om uitspraken te doen over het verduurzamingspotentieel van projecten.

Het 4+1-model is voortgekomen uit de constatering dat: (zeer) succesvolle projecten steeds weer vier samenhangende kenmerken hebben:

  • Ze gebruiken overtuigend en vasthoudend een effectieve manier van werken met hun doelgroepen
  • De resultaten van het werk worden gemeten in termen van outcome of impact en overtuigend gepresenteerd
  • Het project is ingebed in een strategische coalitie van stakeholders
  • Ze worden geleid door entrepreneurs die energiek, creatief en ondernemend de activiteit leiden

+1 staat voor verduurzamingsstrategieën.

Waarom aandacht voor dit onderwerp?

Voor het ministerie van BZK heb ik De rem op de projectencarrousel gecorrigeerd.

Met projectencarrousel wordt bedoeld: Jaarlijks starten honderden projecten met een tijdelijke subsidie. Deze projecten verdwijnen weer zodra de financiering stopt. Ook de effectieve projecten (good practices). Via het experiment Aanpak van de projectencarrousel wil de overheid de good practices verduurzamen. In december 2009 werd de eerste fase afgerond met de publicatie Het rendement van zalmgedrag. Dat boek was het verslag van een praktijkonderzoek waarin de projectencarrousel werd ontrafeld. Onderzocht werd of het ‘onderbuikgevoel’ dat het wiel constant uitgevonden wordt op waarheid berust. En als dat zo is, hoe dat in elkaar steekt.

De rem op de projectencarrousel is een vervolg op Het rendement van zalmgedrag en geeft praktische handreikingen over hoe de projectencarrousel kan worden geremd.

Speciaal

Het was een leuke opdracht. En niet alleen dat: ik vond het boekje leerzaam. Uitgebreid werd aandacht besteed aan processen binnen een project: welke rol hebben bepaalde mensen? Hoe komt het dat zij die rol op zich nemen? En hoe kan die persoon en de organisatie die inzet benutten?