Opperlandse taal- & letterkunde / Battus

Hugo Brandt Corstius schrijft:

Opperlands is Nederlands met vakantie. Opperlands is Nederlands zonder het akelige nut dat aan die taal nu eenmaal kleeft. Opperlandse woorden en Opperlandse zinnen zien er op het eerste gezicht net zo uit als Nederlandse woorden en Nederlandse zinnen. Maar Opperlands is dan ook bedoeld voor het tweede gezicht.

De Opperlander bekijkt de Nederlandse woorden en zinnen niet om er wijzer van te worden, maar om ervan te genieten. De Nederlander wordt bij het horen of zien van een woord orenfluisterlijk en ogenblikkelijk afgeleid door de betekenis daarvan. De Opperlander heeft van die betekenis geen last. Voor hem is het woord als een kastanjeboom, de zin als muziek.

Opperlands is kunst. Het dient nergens toe. Je doet het omdat een geheime stem, die je wel eens vervloeken kunt, je daartoe roept. De schilder gebruikt verf, omdat verf te koop is. Maar het gaat hem niet om de verf. De Opperlander gebruikt Nederlands, omdat hij die taal kent. Maar het gaat hem niet om het Nederlands.

Ga hier naar het boek …

Taalkwesties

3200 taalkwesties, fouten en twijfelgevallen

Op de website VRTtaal.net – http://taal.vrt.be – vind je praktische tips over taalgebruik.

Ze zijn verdeeld over een aantal rubrieken:

  • Taalkwesties: Is onrechtstreeks algemeen Nederlands? Is het u kan of u kunt? Staat de persoonsvorm in het enkelvoud of het meervoud bij een aantal mensen?
  • Uitspraak: Hoe spreek ik Srebrenica uit? Hoe schrijf ik Tsjaikovski en hoe spreek ik het uit? Welke woorden moeten bij het oplezen beklemtoond worden?
  • Spellen en schrijven: Hoe spellen we het voltooid deelwoord van deleten? Schrijven we NAVO of Navo? Waar moet ik op letten als ik een tekst schrijf die ik straks moet gaan zeggen?
  • Landen: Wat is de hoofdstad van Montenegro? Hoe noemen we een inwoner van Burkina Faso?

Daarnaast vind je informatie over het taalbeleid van de VRT, koppelingen naar andere taalwebsites en een verzameling taalcolumns.

Welke taal gebruik je?

Schrijf je briefjes in je eigen taal of in het Nederlands?

eigen taal       Nederlands

a agenda (afspraken, namen en adressen)
b boodschappenlijstjes
c brieven aan familie
d briefjes aan docent
e verhalen, liedjes, gedichten
f kaarten
g korte briefjes thuis
h korte briefjes op het werk
i sollicitatiebrieven
j uitnodigingen

Schrijf op een briefje
1. Hoe je heet.
2. Uit welk land je komt.
3. In welke stad je woont.
4. Wat voor werk je deed of doet.
5. Hoe oud je bent.

Briefje:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

Welke dingen vind je moeilijk in het Nederlands? Zet een cirkel om jouw antwoord.
a Hoofdletters, punten en vraagtekens schrijven.
b Goede woorden kiezen.
c Goede zinnen maken.
d Woorden goed schrijven.

Irritaal

De grootste taalergernis van 2010 is … Me moeder

Lange tijd leek het er op dat de winnaar van vorig jaar, ‘Hun hebben’, ook in 2010 de verkiezing zou gaan winnen, maar op de laatste verkiezingsdag begon ‘Me moeder’ met een epische inhaalrace en kwam als winnaar van deze titanenstrijd uit de bus.

Lees verder

Juf Melis

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Ga naar de site van Juf Melis. Zij geeft Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs. Graag wil zij zowel spelling als grammatica makkelijker maken voor iedereen. Met haar site kun je eenvoudig en snel oefenen. Als je klaar bent, worden de opdrachten voor je nagekeken.