Tellus

Van VROM Venster naar Tellus

Was het vroeger VROM Venster, later werd dit Tellus (eigenlijk schreef je tellus). Van beide bladen was ik jarenlang de corrector.

Helaas bestaat Tellus niet meer. Zoals te lezen is op Bedrijfsbladen.nl:

Prijzen winnen is geen garantie voor blijvende roem, of zelfs een blijvend bestaan. Neem Tellus, dubbelvoudig winnaar Grand Prix Bedrijfsbladen. Zomer 2009 is de stekker eruit getrokken. Het bedrijfsbladenmedialandschap is een spraakmakend magazine armer.

Tellus, het magazine van het ministerie van VROM, winnaar van de Grand Prix 2002 en 2005, is niet meer. Het verscheiden werd aangekondigd in het julinummer bij monde van directeur Sicco Louw, directeur Communicatie. “Ik geloof niet in het verdwijnen van printmedia. Of misschien beter: ik wil er niet in geloven. Toch help ik er bij VROM aan mee. Tellus verdwijnt. Je leest nu het allerlaatste ‘gewone’ nummer van het succesvolle personeelsblad van VROM. Tellus verdwijnt omdat we keuzes moeten maken. Onze capaciteit en financiële middelen om communicatiemiddelen te maken nemen af.”

Aldus viel het doek, nou ja bijna dan. De redactie gooide er in augustus 2009 nog een laatste speciale uitgave tegenaan, maar daarna was het dan ook echt afgelopen. VROM vulde het ontstane gat met intranet en persoonlijke communicatie.

VROM …

Sinds het eerste kabinet-Rutte bestaat het ministerie van VROM zelfs niet meer.

O – blad voor het onderwijs

Ministerie van OCW

Het blad O van het ministerie van OCW is niet meer …
Jammer is dat; met veel plezier heb ik als corrector meegewerkt aan het resultaat.

Het lag niet aan de kwaliteit van het blad: leuk en afwisselend. Het blad viel ook in de bedrijfsbladenprijzen.

Op de site Bedrijfsjournalistiek.nl kun je de nominaties zien van een jaar. VROM.nl en Tellus van VROM vielen ook geregeld in de prijzen.