Opdrachten voor VROM / IM / BZK

Werken voor VROM: van periodieken tot nota’s

De eerste opdracht van het ministerie van VROM kreeg ik in 1994. Tot de dag van vandaag krijg ik geregeld een telefoontje of mailtje of ik tijd heb voor weer een klus. Of het nu gaat over bouwprognoses, windenergie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening – bij VROM kon het alle kanten uit.

Inmiddels is VROM verdeeld over de ministeries van IM en BZK. Door deze overgang zijn niet alle rapporten meer te vinden.

Een kleine greep uit de vele opdrachten:

Tellus

Van VROM Venster naar Tellus

Was het vroeger VROM Venster, later werd dit Tellus (eigenlijk schreef je tellus). Van beide bladen was ik jarenlang de corrector.

Helaas bestaat Tellus niet meer. Zoals te lezen is op Bedrijfsbladen.nl:

Prijzen winnen is geen garantie voor blijvende roem, of zelfs een blijvend bestaan. Neem Tellus, dubbelvoudig winnaar Grand Prix Bedrijfsbladen. Zomer 2009 is de stekker eruit getrokken. Het bedrijfsbladenmedialandschap is een spraakmakend magazine armer.

Tellus, het magazine van het ministerie van VROM, winnaar van de Grand Prix 2002 en 2005, is niet meer. Het verscheiden werd aangekondigd in het julinummer bij monde van directeur Sicco Louw, directeur Communicatie. “Ik geloof niet in het verdwijnen van printmedia. Of misschien beter: ik wil er niet in geloven. Toch help ik er bij VROM aan mee. Tellus verdwijnt. Je leest nu het allerlaatste ‘gewone’ nummer van het succesvolle personeelsblad van VROM. Tellus verdwijnt omdat we keuzes moeten maken. Onze capaciteit en financiële middelen om communicatiemiddelen te maken nemen af.”

Aldus viel het doek, nou ja bijna dan. De redactie gooide er in augustus 2009 nog een laatste speciale uitgave tegenaan, maar daarna was het dan ook echt afgelopen. VROM vulde het ontstane gat met intranet en persoonlijke communicatie.

VROM …

Sinds het eerste kabinet-Rutte bestaat het ministerie van VROM zelfs niet meer.

Wie Wat Waar

VROM.nl

De bijlage [pdf] Wie Wat Waar hoorde bij het magazine VROM.nl. In die bijlage waren alle websites opgesomd die het jaar aan de orde kwamen in de artikelen.

Een onderverdeling was gemaakt in de VROM-onderwerpen: integratie, milieu, ruimte, wijken en wonen.

Mijn opdracht was om de links en teksten te verzamelen.

Leuk om te lezen!

VROM.nl

Milieu in uitvoering en VROM.nl

In 1994 kreeg ik de eerste opdracht van het ministerie van VROM. Dat was nr. 1 van die jaargang van het blad Milieu in uitvoering.

Na vijf jaar werd MiU vervangen door VROM.nl.

VROM.nl was het externe blad van het ministerie van VROM voor iedereen die professioneel werkte met VROM-beleid. In VROM.nl draaide het om de praktijk. De doelgroep – ambtenaren, adviseurs, wetenschappers, enz. – kwam daarom zelf aan het woord. Het magazine was een ontmoetingsplek waar bedenkers en uitvoerders van VROM-beleid elkaar of elkaars visie tegenkomen. Dus of je nu bij een gemeente of corporatie werkte, bij een bedrijf of in de wetenschap – als je te maken had met ruimte, wonen, milieu dan was VROM.nl er elke maand.

Net als de bladen Tellus en O, viel VROM.nl ook in de prijzen.

Inmiddels bestaat het blad VROM.nl niet meer …

Project 1 Logo

Eén logo en huisstijl voor de Rijksoverheid

De Rijksoverheid was in 2010 bezig met het invoeren van één logo en één huisstijl. Deze huisstijl is geen statisch gegeven, maar blijft voortdurend in ontwikkeling. Alle informatie erover is te vinden op de huisstijlwebsite. Op deze website vind je informatie, richtlijnen en middelen, maar ook inspiratie om de huisstijl voor de Rijksoverheid correct toe te passen.

Mijn bijdrage?

Voor dit project kreeg ik brochures om te corrigeren in opdracht van het ministerie van VROM.

Handreiking Goed opdrachtgeverschap

Deltaplan inburgering

Goed opdrachtgeverschap van gemeenten zorgt voor hoogstaande en efficiënte inburgeringstrajecten volgens de Handreiking Goed opdrachtgeverschap. Dat was te lezen op de website van VROM; voor VROM heb ik die handreiking immers nog geredigeerd.

Lees de handreiking

Goed opdrachtgeverschap begint al in de aanbestedingsfase. De manier waarop gemeenten de markt aansturen blijkt een sterke invloed te hebben. Vaak winnen de ‘ratten’, de op geld beluste aanbieders die niet waarmaken wat ze beloven.

Een belangrijke les: kwaliteit heeft echt een prijs. Maar een gemeente wil zoveel mogelijk waar voor het geld. Dat kan door een richtprijs te stellen. Zo voorkom je dat de prijs te sterk daalt. En dat geeft marktpartijen meer houvast: ze kunnen laten zien hoeveel er mogelijk is binnen het gestelde budget.

Wil je dat de uiteindelijke opdrachtnemers goede prestaties blijven leveren, ook als de opdracht eenmaal loopt? Zet dan 2 partijen op hetzelfde perceel. Zo creëer je concurrentie.

Blik op Werk Keurmerk

Het is geen eenvoudige taak om de meest betrouwbare aanbieder te kiezen. Een keurmerk kan daarbij helpen. Om dat te behouden, bieden opdrachtnemers realistisch. Voor arbo-, interventie-, loopbaan- en re-integratiediensten bestaat sinds kort het Blik op Werk Keurmerk. Dat instrument geeft inzicht in de kwaliteit van aanbieders.

Ook met de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken en referenties van andere opdrachtgevers kan de kwaliteit gewogen worden. Als de vraag om bijvoorbeeld referenties is opgenomen in het bestek, heeft elke aanbieder een gelijke kans om zijn kwaliteit en reputatie te bewijzen.

Marktpartijen betrekken bij het formuleren van de opdracht

Een goede opdrachtgever koopt slim in. Maar hij zorgt ook dat zijn vraag aan de markt duidelijk is. Een lastige opgave? Niet als je de marktpartijen er zelf bij betrekt. Laat hen ideeën insturen: waar zien zij knelpunten en wat voor contract vinden zij interessant? Praat verder met de mensen met de beste ideeën en schrijf op basis daarvan je bestek. Dankzij deze marktgerichte dialoog krijgt de opdrachtgever alle termen scherp én je creëert ruimte voor innovatieve oplossingen. De grotere duidelijkheid en continuïteit zijn belangrijke voordelen voor de marktpartijen.